Home Informatie voor gemeenten

Informatie voor gemeenten

Wat is BabythuisZorg?

BabythuisZorg is een vorm van gezinsondersteuning voor gezinnen met een kindje tot de leeftijd van één jaar. Met BabythuisZorg bieden we een uniek product, dat een brug slaat tussen de geboortezorg en het sociaal domein. We ondersteunen gezinnen die tijdelijk niet zelfredzaam zijn en richten ons op het gehele systeem ofwel het gezin en de directe omgeving. De ondersteuning richt zich op het bevorderen van gezonde sociale en fysieke omgeving waardoor een pasgeborene een gezonde, veilige en kansrijke start heeft.

Onze medewerkers zijn specialisten in de zorg voor baby’s en het ondersteunen van ouders tijdens het eerste levensjaar. Onze medewerkers bieden praktische hulp en hebben een signalerende functie. De ondersteuning die zij bieden is tijdelijk en erop gericht het gezin zo snel mogelijk weer zelfredzaam is. 

 

 

Goed om te weten over BabythuisZorg

BabythuisZorg wordt ingezet als tijdelijke vorm van zorg. We werken aanvullend op andere zorgprofessionals en kunnen zowel ondersteunen/aanvullen als overbruggen wanneer andere benodigde zorg nog niet beschikbaar is.

We zijn snel en flexibel inzetbaar en bieden indien nodig 24/7 zorg.

BabythuisZorg is al in 80% van de gemeenten in Nederland beschikbaar en we streven naar 100% dekking in Nederland. BabythuisZorg wordt aangeboden door verschillende franchisenemers.

Theorie en cijfers over BabythuisZorg

Financiering BabythuisZorg

Kraamzorg wordt gegeven vanuit de Zorgverzekeringswet. Deze zorg is mogelijk tot maximaal tien dagen na de bevalling. Na deze tien dagen is er geen recht meer op kraamzorg, maar soms is er nog wel behoefte aan extra ondersteuning. Dan kan er een aanvraag worden gedaan voor BabythuisZorg. BabythuisZorg wordt gefinancierd vanuit de gemeente. Dit kan vanuit de Jeugdwet, de Wmo of een voorliggende voorziening. Soms worden er ook subsidies ingezet. De financiering is afhankelijk van hoe de gemeente dit in wil regelen en verschilt dan ook per gemeente. Afhankelijk van de vorm van financiering, kan het voorkomen dat er een eigen bijdrage wordt gevraagd aan de cliënt.

BabythuisZorg scoort goed in de keten

Welke meerwaarde heeft BabythuisZorg volgens de keten?

1. Snel inzetten van zorg (88%)
2. Borgen van de veiligheid van de pasgeborene in het gezin (76%)
3. Bekrachtigen van de ouders in het ouderschap (68%)
4. Inzet van zorg op de dag en in de avond en nacht (60%)
5. Zicht krijgen op de ondersteuningsbehoefte van de ouder(s) (56%)

Bron: Cijfers uit een onderzoek naar ketentevredenheid 2022.

Lagere zorgkosten door BabythuisZorg

Door het inzetten van BabythuisZorg worden hogere kosten in de toekomst voorkomen.

 

Het verschil met andere zorgvoorzieningen

Wil je weten wat het verschil is tussen BabythuisZorg en andere voorliggende zorgvoorzieningen? Kijk dan hier.

Meer weten over BabythuisZorg? Alles is samengevat in een handige factsheet.

Aanvragen BabythuisZorg

BabythuisZorg aanvragen? Zie hier de juiste route aanvragen BabythuisZorg voor gemeente en verwijzers.

BabythuisZorg kan als maatwerkvoorziening op toewijzing van de casusregisseur Jeugd of de Wmo consulent worden ingezet. Als door de casusregisseur jeugd of de Wmo consulent wordt besloten dat BabythuisZorg kan worden ingezet, dan wordt er een zorgtoewijzing afgegeven en kan de zorg die nodig en vastgesteld is worden geleverd.

Ervaring van een zorgverlener

Een psycholoog over het belang van BabythuisZorg

“Als psycholoog behandel ik mensen die psychische klachten ontwikkelen rondom de zwangerschap en/of geboorte. Ik zie dat BabythuisZorg bij een deel van mijn cliënten heel veel kan betekenen. Helaas wordt het niet altijd toegewezen. In 2022 heb ik een aantal aanvragen gedaan voor BabythuisZorg. De betreffende casemanager was het in alle gevallen eens met de indicatie, echter kwam de financiering bij de gemeente niet rond. Bij twee van deze casussen is uiteindelijk crisiszorg vanuit de GGZ ingezet (Intensive Home Treatment), maar dit had voorkomen kunnen worden in mijn ogen. Doodzonde."

Ervaring van een cliënt

“Ik trappelde wat in het rond en verzette me, maar toen kwam het vertrouwen en het besef: “ik moet”. Ik gaf me over en jullie hebben me daarbij ondersteund. Hier ben ik jullie altijd dankbaar voor.”

Lees de volledige: cliëntervaring