Home Verwijzer Wanneer BabythuisZorg inzetten?

Wanneer BabythuisZorg inzetten?

De doelstelling van BabythuisZorg is het bieden van een Kansrijke Start aan kinderen door het versterken van startend ouderschap  in gezinnen met een kindje tot de leeftijd van ongeveer 1 jaar. 

Dit doen we door het vroegtijdig en laagdrempelig aanbieden van zorg aan ouders met jonge kinderen, die aanvullende ondersteuning nodig hebben. Hierdoor worden ontwikkelings- en gezondheidskansen van kinderen vergroot en het risico op verwaarlozing en/of mishandeling verkleind. De persoonlijke ontwikkeling van de ouder(s) wordt versterkt, zodat zij met vertrouwen de zorg voor hun kindje kunnen overnemen. Daarmee kunnen problemen op latere leeftijd worden voorkomen.

Complexe zorgaanvragen

Bij complexe zorgvragen zijn vaak meerdere hulpverleners bij het gezin betrokken. De (aanvullende) kracht van BabythuisZorg ligt dan op een aantal gebieden. Ten eerste de praktische ondersteuning bij het versterken van competenties op het gebied van verzorging van de baby, ontwikkelingsstimulering en opvoeding. Verder het versterken van de zelfredzaamheid en eigen kracht van moeder en haar (eventuele) partner plus het vroegtijdig versterken van de ouder-kind relatie.

En tot slot kan BabythuisZorg waar nodig motiveren voor meer specialistische zorg. We borgen de continuïteit van zorg door samenwerking met geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, huisartsen en specialistische zorg.

Doelgroep

BabythuisZorg richt zich op (aanstaande) ouders in kwetsbare situaties die tijdelijk behoefte hebben aan extra ondersteuning. De kwetsbare situatie kan betrekking hebben op het kindje, het gezin, de ouders of de omgeving. In de volgende situaties kan BabythuisZorg worden ingezet:

Psychische/psychiatrische problematiek

Als er sprake is van een historie van psychische onbalans, dan kan BabythuisZorg preventief worden ingezet om de situatie in het gezin te bewaken. Bijvoorbeeld bij een (eerder) doorgemaakte psychiatrische stoornis, het gebruik van psychofarmaca of een eerdere traumatische bevalling. Maar ook bij een post-partum depressie of post-partum psychose kunnen we ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld totdat voorgeschreven medicijnen aanslaan.

Sociale problematiek

Er zijn verschillende vormen van sociale problematiek, waarbij extra ondersteuning in het gezin gewenst is. We denken hierbij bijvoorbeeld aan: jong ouderschap/tienermoeders, multiprobleemgezinnen, gezinnen met een vluchtelingenachtergrond, ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid of taalproblematiek, dreigende uithuisplaatsingen / kindermishandeling en/of verwaarlozing, middelenmisbruik of een ouder met een (licht) verstandelijke beperking.

Medische problematiek

Ook bij medische problematiek kan BabythuisZorg tijdelijk ondersteuning bieden. Bij een structurele/chronische ziekte of handicap van (een van) de ouders of de baby kan de medewerker van BabythuisZorg helpen bij het aanleren van vaardigheden en/of het inroepen van andere hulp om op die manier zelfredzaam te worden. Er kan ook sprake zijn van een tijdelijke situatie. Bijvoorbeeld bij bekkeninstabiliteit, waarbij de medewerker van BabythuisZorg tijdelijk ondersteund bij de verzorging van de baby. De BabythuisZorg medewerker verricht geen medische handelingen.

Meer weten? Download hier onze folder met praktijkvoorbeelden.  

Praktijkvoorbeeld

Bianca (30)* is alleenstaand. Ze heeft een ouder kindje van drie jaar. Bianca heeft goed contact met de vader van haar oudste. De vader van de pasgeborene is niet in beeld en Bianca is hier boos, teleurgesteld en verdrietig over. Ze heeft een complexe voorgeschiedenis, had een onrustige zwangerschap en heeft paniekaanvallen en depressieve klachten. Bianca heeft geen contact met de hulpverleningsinstanties uit angst geen goede moeder gevonden te worden. Doordat ze in de kraamperiode vertrouwen heeft gekregen in de kraamverzorgende, accepteert ze uiteindelijk meer ondersteuning. Bianca krijgt ruim drie weken ondersteuning vanuit BabythuisZorg. In het begin vier uur per dag, later drie uur. *I.v.m. privacy zijn namen, leeftijden en herkenbare omstandigheden aangepast.

Bianca

Nieuwsbrief

Graag de nieuwsbrief van BabythuisZorg ontvangen?