Home Verwijzer Onze medewerkers

Onze medewerkers

De medewerkers van BabythuisZorg zijn specialisten in de zorg voor baby’s en ondersteuning van ouders tijdens hun zwangerschap en het eerste levensjaar. BabythuisZorgmedewerkers hebben veelal een achtergrond in de kraamzorg en zijn aanvullend getraind en opgeleid om kwetsbare ouders tijdens het eerste levensjaar te kunnen ondersteunen.

Achtergrond

De achtergrond in de kraamzorg vergroot de kans op acceptatie van de ondersteuning. Kraamzorg bereikt 98% van de gezinnen en is laagdrempelige en geaccepteerde zorg. Kraamverzorgenden zien gezinnen in hun meest kwetsbare periode en combineren praktische zorg met mentale ondersteuning. Zij zijn in staat om op diverse niveaus in gezinnen te communiceren en in korte tijd een vertrouwensband op te bouwen. Dit maakt dat ook potentiële zorgmijders soms door BabythuisZorg bereikt kunnen worden.

Specialist

Aanvullende training en opleiding maakt BabythuisZorg medewerkers specialist als het gaat om het ondersteunen van ouders in kwetsbare situaties. Zij zijn toegerust om ondersteuning te bieden bij psychische/psychiatrische, sociale en medische problematiek. Ze zijn getraind in communicatie, onder andere in situaties waarin veiligheid en huiselijk geweld een rol spelen. Ze zijn ook toegerust om te kunnen samenwerken met ketenpartners. Bovenal zijn BabythuisZorg zorgverleners in staat om methodisch te werken, af te stemmen met de ouders en verwijzers over ondersteuningsdoelen en een plan op te stellen waarin systematisch wordt toegewerkt naar een resultaat.

Onze medewerkers zijn MBO-opgeleid en spreken de taal van het gezin. Indien nodig kunnen zij worden ondersteund door SKJ-geregistreerde professionals.

Inge is 22 jarige vrouw met een licht verstandelijke beperking. Inge is zwanger en haar begeleiders maken zich zorgen of ze wel zelfstandig voor haar kindje zal kunnen zorgen. Een opvanghuis is voor Inge geen oplossing, gezien haar voorgeschiedenis. Er wordt gesproken over een preventieve uithuisplaatsing. Na contact met BabythuisZorg wordt besloten om een intensief zorgtraject in te gaan, waarbij samengewerkt wordt met meerdere hulpverleners. BabythuisZorg zal hierbij de eerste periode 24-7 bij Inge in huis zijn. De medewerkers van BabythuisZorg monitoren de situatie en leren Inge hoe ze met haar kindje om moet gaan. In de loop van de tijd wordt de ondersteuning afgebouwd en na drie maanden wordt besloten dat het kindje (met ambulante begeleiding) bij moeder thuis op kan groeien. *i.v.m. privacy zijn namen, leeftijden en herkenbare omstandigheden aangepast.

Inge

Nieuwsbrief

Graag de nieuwsbrief van BabythuisZorg ontvangen?