Home Verwijzer Onze medewerkers

Onze medewerkers

De medewerkers van BabythuisZorg zijn specialisten in de zorg voor baby’s en ondersteuning van ouders tijdens hun zwangerschap en het eerste levensjaar. BabythuisZorg medewerkers hebben veelal een achtergrond in de kraamzorg en zijn aanvullend getraind en opgeleid om kwetsbare ouders tijdens het eerste levensjaar te kunnen ondersteunen.

Achtergrond

De achtergrond in de kraamzorg vergroot de kans op acceptatie van de ondersteuning. Kraamzorg bereikt 98% van de gezinnen en is laagdrempelige en geaccepteerde zorg. Kraamverzorgenden zien gezinnen in hun meest kwetsbare periode en combineren praktische zorg met mentale ondersteuning. Zij zijn in staat om op diverse niveaus in gezinnen te communiceren en in korte tijd een vertrouwensband op te bouwen. Dit maakt dat ook potentiële zorgmijders soms door BabythuisZorg bereikt kunnen worden.

Specialist

Aanvullende training en opleiding maakt BabythuisZorg medewerkers specialist als het gaat om het ondersteunen van ouders in kwetsbare situaties. Zij zijn toegerust om ondersteuning te bieden bij psychische/psychiatrische, sociale en medische problematiek. Ze zijn getraind in communicatie, onder andere in situaties waarin veiligheid en huiselijk geweld een rol spelen. Ze zijn ook toegerust om te kunnen samenwerken met ketenpartners. Bovenal zijn BabythuisZorg zorgverleners in staat om methodisch te werken, af te stemmen met de ouders en verwijzers over ondersteuningsdoelen en een plan op te stellen waarin systematisch wordt toegewerkt naar een resultaat.

Onze medewerkers zijn MBO-opgeleid en spreken de taal van het gezin. Indien nodig kunnen zij worden ondersteund door SKJ-geregistreerde professionals.

Weten in welke situaties BabythuisZorg passend is?

Bekijk hier een aantal van onze praktijkvoorbeelden.

Nieuwsbrief

Graag de nieuwsbrief van BabythuisZorg ontvangen?