Home Nieuws Samenwerking BabythuisZorg en Feel

01 mei 2021

Samenwerking BabythuisZorg en Feel

Nederland en Feel gezinsondersteuning hebben op 1 mei 2021 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Door het aangaan van deze samenwerking kunnen de medewerkers van BabythuisZorg terugvallen op de pedagogische expertise van Feel in complexere gezinssituaties. Ook zal Feel een rol vervullen bij de verdiepende scholing die medewerkers BabythuisZorg krijgen aangeboden.

De samenwerking met Feel is een eerste stap in het realiseren van een expertteam rondom BabythuisZorg. Het is onderdeel van de doorontwikkeling van BabythuisZorg, waarin de samenwerking met andere disciplines in de keten wordt gezocht om een gezin zo goed mogelijk te kunnen helpen. Het is onderdeel van het streven naar: 1 gezin, 1 plan. De nieuwe samenwerking is een aanvulling op de samenwerking met al bestaande ketenpartners, zoals bijvoorbeeld de JGZ.

Wat is BabythuisZorg?

BabythuisZorg is gezinsondersteuning in het eerste levensjaar van een kind. De eerste 1000 dagen van een kind zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling. In deze periode is het extra belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Soms spelen er zaken in een gezin, waardoor dit tijdelijk niet vanzelfsprekend is. Dan kunnen medewerkers van BabythuisZorg worden ingezet. Deze medewerkers zijn alle gediplomeerd kraamverzorgende en hebben aanvullende scholing gehad om hun rol bij BabythuisZorg goed te kunnen vervullen.

Tijdelijke vorm van ondersteuning
BabythuisZorg is snel inzetbaar en indien nodig zelfs 24 uur per dag/zeven dagen per week beschikbaar. Het is een tijdelijke vorm van ondersteuning en erop gericht om een gezin zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken. Het product BabythuisZorg gaat uit van vier pijlers: we vullen aan als ouders het tijdelijk even niet zelf kunnen. We ondersteunen om de eigen kracht van ouders te helpen ontwikkelen. We helpen te overbruggen als de benodigde zorg nog niet beschikbaar is. En we maken verbinding tussen het medisch en sociaal domein om te komen tot 1 gezin/1 plan.

Feel gezinsondersteuning

Feel biedt ondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar. De ondersteuning is gericht op de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Feel kijkt naar de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. Het aanbod bestaat uit praktische en pedagogische ondersteuning aan ouders zodat het kind zich verder kan ontwikkelen. Dit vindt plaats in de directe leefomgeving van het kind, zowel in de thuissituatie, kinderopvang als op school.

Delen: