Home Verwijzer Waarom BabythuisZorg?

Waarom BabythuisZorg?

De medewerkers van BabythuisZorg komen bij de cliënt thuis. Ze zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week inzetbaar en gespecialiseerd in de zorg voor baby’s en startend ouderschap. Door aan te sluiten op de ondersteuningsbehoefte van ouders en een transparante en integrale werkwijze voelen ouders zich gesteund. We werken hierbij samen met en aanvullend op onze ketenpartners in het medisch en sociaal domein.

Eigen Kracht

BabythuisZorg stimuleert de eigen kracht van ouders en het bestaande netwerk. Door de praktische ondersteuning worden ouders geactiveerd om op korte termijn zoveel als mogelijk zelfstandig met hun baby verder te kunnen. Door gericht te ondersteunen bij bijvoorbeeld (prenatale) hechting, stressreductie, gezonde leefstijl en versterking van het netwerk rondom het gezin, krijgen baby en ouders de best mogelijke start.

Doelmatig aanbod

BabythuisZorg is een doelmatig aanbod. De (externe) casemanager bepaalt in overleg met het gezin en de BabythuisZorg zorgverlener aan welke doelen wordt gewerkt en hoeveel uur de inzet in het gezin maximaal bedraagt. Deze doelen worden opgenomen in een ondersteuningsplan. Hierbij wordt de overdracht vanuit de kraamzorg betrokken. BabythuisZorg informeert de casemanager actief zodra de zorg kan worden afgebouwd. Ook waar opschaling van de zorg wenselijk is, informeert en adviseert BabythuisZorg de casemanager.

Aan het eind van de zorg vindt een overdracht plaats naar de jeugdgezondheidszorg.

Praktijkvoorbeeld

Emma (20)* is onverwacht bevallen van een zoon op het toilet. Ze had geen idee dat ze zwanger was. Emma heeft een lager IQ dan gemiddeld en heeft tijd nodig om alles op een rijtje te krijgen. Emotioneel heeft deze gebeurtenis een grote impact. In dit gezin is BabythuisZorg ingezet om Emma de tijd te geven om aan de situatie te wennen, om de gewenste structuur aan te brengen en te leren om het verzorgen van een baby te combineren met het voeren van een zelfstandig huishouden. Ze krijgt ondersteuning gedurende vier weken. Drie dagen per week en vier uur per dag.

*i.v.m. de privacy zijn namen, leeftijden en herkenbare omstandigheden aangepast. 

Emma

Nieuwsbrief

Graag de nieuwsbrief van BabythuisZorg ontvangen?