Home Over ons

Over ons

BabythuisZorg is gezinsondersteuning in het eerste jaar van een kind. Soms zijn er omstandigheden in een gezin, waardoor het tijdelijk even niet vanzelfsprekend is dat een kind zich veilig en beschermd kan voelen. BabythuisZorg is inzetbaar in elk gezin met een baby tot één jaar dat tijdelijk even niet zelfredzaam is. Dit kan bijvoorbeeld als voortzetting van de kraamperiode, totdat het gezin op eigen benen kan staan. Daarnaast kan BabythuisZorg ook los van de kraamperiode worden ingezet.

 

Meerdere uren zorg

De ontwikkeling die we doormaken in onze eerste levensjaren is groots. In deze periode worden alle organen aangelegd, leren we kruipen, lopen, praten en hechten we ons aan anderen. Op dit fundament bouwen we de rest van ons leven. In deze periode is het extra belangrijk dat een kind zich beschermd en veilig voelen. Wanneer dit tijdelijk niet vanzelfsprekend is in een gezin, kan een medewerker van BabythuisZorg hierbij ondersteunen.

Op basis van een indicatie van een gemeente kunnen we meerdere uren zorg per dag bieden, dit voor meerdere dagen of weken achter elkaar. Indien nodig kunnen we ook 24-uurszorg bieden.

Meer weten over het inzetten van BabythuisZorg in gezinnen? Kijk hier: BabythuisZorg inzetten.

Ontstaan BabythuisZorg

BabythuisZorg is ontstaan in Noord-Nederland en opgezet vanuit de kraamzorgorganisaties Kraamzorg Het Groene Kruis en Isis Kraamzorg. Kraamverzorgenden constateerden regelmatig dat er bij jonge gezinnen nog behoefte aan ondersteuning na de kraamperiode was. De vraag naar extra ondersteuning kon in de markt niet door bestaande partijen worden gegeven. Van hieruit is onderzocht of de zojuist genoemde kraamzorgorganisaties deze ondersteuning zelf konden geven. Dit onderzoek heeft geleid tot de lancering van BabythuisZorg in mei 2019.

Bekijk de theorie en cijfers van BabythuisZorg.

Partners BabythuisZorg

In 2019 en 2020 is het product aangeboden in de drie noordelijke provincies van Nederland. Omdat behoefte aan extra gezinsondersteuning ook in de rest van het land zeer nodig bleek, is BabythuisZorg gestart met een landelijke uitrol begin 2021. Door de samenwerking met andere kraamzorgorganisaties in Nederland, wordt BabythuisZorg nu in steeds meer provincies en gemeenten aangeboden. Bekijk de kaart voor ons aanbod.

Alle informatie over onze samenwerkingspartners en aanbieders van BabythuisZorg in de verschillende gemeenten vind je hier: Franchisenemers.

Missie en visie

Missie 

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van gezondheid – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Wij begeleiden gezinnen met een baby en dragen bij aan een veilige omgeving om baby en ouder(s) de beste start te bieden.

Visie

Ieder kind is uniek en waardevol en verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven. Wij willen gezinnen hierbij ondersteunen op een wijze die aansluit bij de eigen identiteit en leefwereld van onze klant. Kernwaarden hierbij zijn: respect, veiligheid, vertrouwen en deskundigheid.

 

Meer over ons

Kraamzorg Het Groene Kruis en Isis Kraamzorg laten zich adviseren door een Cliëntenraad. De Cliëntenraad is er ook voor BabythuisZorg. Onder het motto: ‘Wat goed is, moet goed blijven en wat beter kan, moet beter’ staat de Cliëntenraad klaar om de belangen van cliënten te behartigen. De Cliëntenraad bestaat uit zes ouders. Meer informatie over de Cliëntenraad.

Bekijk het organogram van BabythuisZorg Nederland.

Wil je een jaarverslag en/of jaarrekening inzien? Dat kan. Stuur dan een mail naar info@babythuiszorg.nl

Kraamzorg Het Groene Kruis

Werkgebied: Groningen/Friesland/Drenthe en de kop van Overijssel


Queridolaan 5 | 9721 SZ Groningen
(050) 366 64 22
www.kraamzorghetgroenekruis.nl

Isis Kraamzorg

Werkgebied: Groningen/Friesland/Drenthe en de kop van Overijssel


Queridolaan 5 | 9721 SZ Groningen
(0513) 727 042
www.isiskraamzorg.nl

Praktijkvoorbeeld

Meer weten over mogelijke casussen waarbij BabythuisZorg wordt in gezet? Bekijk onze pagina met: Praktijkvoorbeelden.