Home Verwijzer Wat is BabythuisZorg?

Wat is BabythuisZorg?

BabythuisZorg is gezinsondersteuning voor gezinnen met een kindje tot ongeveer 1 jaar die tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Het is een individuele maatwerkvoorziening in het sociale domein, die aanvullend werkt op kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Wij bieden laagdrempelige en vroegtijdige ondersteuning aan ouders met jonge kinderen. Het doel hiervan is om problemen op latere leeftijd te voorkomen.

Snel inzetbaar en flexibel

De kracht van BabythuisZorg is dat de ondersteuning snel en flexibel inzetbaar is. De zorg wordt op maat ingeregeld en kan zowel aansluitend aan de kraamperiode als los van de kraamperiode worden aangeboden. Wij zijn 24/7 bereikbaar en indien nodig is zelfs 24-uurszorg mogelijk.

Vanaf de inzet van de BabythuisZorg wordt er gewerkt aan het versterken van de eigen kracht van ouder(s) en inzet van het eigen netwerk om de ouder(s) zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken. Hiervoor kan voortdurend worden geschakeld in intensiteit, aansluitend op de ondersteuningsbehoefte van de ouder(s) en de wensen van de verwijzer.

Risicofactoren

Voor verreweg de meeste ouders bieden kraamzorg en jeugdgezondheidszorg samen een stevig fundament onder startend ouderschap.

Soms is het aanbod onvoldoende en dit heeft vaak te maken met risicofactoren als gezondheidsproblemen van moeder of baby, stress, een licht verstandelijke beperking, een eerdere traumatische ervaring, een beperkt netwerk of jong ouderschap. In deze gevallen biedt BabythuisZorg laagdrempelige en integrale ondersteuning in het gezin. Wij werken hierbij samen met partners uit geboortezorg en het sociaal domein.

Wat doen we?

Na de aanvraag voor BabythuisZorg brengen we de ondersteuningsbehoefte op verschillende leefgebieden in kaart. Vervolgens bieden we praktische hulp en zoeken naar mogelijkheden om de ouder(s) zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken.

Wij helpen ouders om hun bestaande vaardigheden te versterken, met specifieke focus op de zorg voor hun pasgeborene, het creëren van structuur en rust in het gezin, en het beschermen van hun mentale welzijn. Samen werken we aan het versterken van de band tussen ouder en kind. Onze ondersteuning is doorgaans voldoende om ouders in staat te stellen zelfstandig verder te gaan. Indien nodig verwijzen we door naar meer specialistischere vormen van hulpverlening.

Daarnaast vervullen we een belangrijke rol in het opmerken van vroege tekenen van verwaarlozing en huiselijk geweld. Door middel van deze signalerende functie streven we ernaar om op tijd in te grijpen en passende ondersteuning te bieden.

Voorwaarde voor inzet

Financiering van BabythuisZorg vindt plaats vanuit de Jeugdwet en/of de Wmo. Dit betekent dat voorafgaand aan de inzet van BabythuisZorg een akkoord moet worden verkregen van de gemeente waar de cliënt woont. Na ontvangst van de aanvraag neemt BabythuisZorg hiervoor contact op met de gemeente. In een groot aantal gemeenten hebben we inmiddels goede samenwerkingsafspraken en kunnen we snel inzetten. Als u hier graag meer informatie over wenst, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen. U kunt ook direct BabythuisZorg aanvragen

BabythuisZorg is er voor gezinnen waar de duur en intensiteit van reguliere geboortezorg onvoldoende is. Op het  moment dat er recht is op verlengde kraamzorg (gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet) geldt dit als voorliggende voorziening en wordt er geen BabythuisZorg ingezet. 

Hiernaast is ook een goede relatie met de ouder(s) en acceptatie van de geboden ondersteuning een belangrijke voorwaarde voor succes. Hierbij is het een voordeel dat BabythuisZorg gelieerd is aan een kraamzorgorganisatie. De kraamverzorgende is de enige zorgverlener die acht tot tien dagen achter de voordeur in een gezin verblijft. Hierdoor is zij in staat om een vertrouwensband op te bouwen en ontstaat er een ingang voor hulpverlening. Ook structurele zorgmijders kunnen op deze wijze soms toch worden bereikt. 

Nieuwsbrief

Graag de nieuwsbrief van BabythuisZorg ontvangen?