Home Klachtenreglement Isis/HGK

Klachtenreglement Isis/HGK

Wij streven in de levering van onze diensten naar een zo hoog mogelijke kwaliteit zodat we aan jouw zorgwensen kunnen voldoen. Toch kan het zijn dat je ontevreden bent over de verleende zorg. Wij vinden het belangrijk dat je dit aan ons meldt. Daarmee geef je ons de mogelijkheid voor verbetering.

Een gesprek lost soms veel op
Als je klachten hebt over de zorgverlening of ergens ontevreden over bent, dan raden wij je aan deze eerst met de medewerker BabythuisZorg te bespreken. Een gesprek werkt vaak verhelderend.

Kom je er samen niet uit, bel, schrijf of mail dan naar/met BabythuisZorg en vraag naar de leidinggevende van de medewerker. De leidinggevende zal dan samen met jou en de medewerker proberen een oplossing te vinden voor je onvrede of klacht.

Blijf je het gevoel houden dat je onvrede of klacht ook dan niet goed wordt afgehandeld, dan kun je een beroep doen op de onafhankelijke Klachtencommissie van Kraamzorg Het Groene Kruis door een schriftelijke klacht te sturen. BabythuisZorg is namelijk onderdeel van Kraamzorg Het Groene Kruis.  Deze commissie doet binnen zes weken na ontvangst van je klacht een uitspraak.

Kraamzorg Het Groene Kruis
T.a.v. Klachtencommissie
Postbus 4044
9701 EA GRONINGEN

Als je het niet eens bent met de uitspraak van de Klachtencommissie, kun je in beroep gaan bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Zie voor meer informatie: www.degeschillencommissie.nl

VVT_brochure Geschillencommissie