Home Nieuws RST Zorgverleners wordt partner BabythuisZorg

19 dec 2022

RST Zorgverleners wordt partner BabythuisZorg

Op 30 november 2022 hebben BabythuisZorg Nederland en RST Zorgverleners een franchiseovereenkomst getekend. Dit betekent dat RST Zorgverleners binnenkort BabythuisZorg gaat aanbieden in de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Ermelo, Nijkerk en Putten. Met het sluiten van deze overeenkomst wordt een volgende stap gezet naar een landelijke uitrol van BabythuisZorg.

BabythuisZorg is gezinsondersteuning in het eerste levensjaar van een kind. De eerste 1000 dagen van een kind zijn ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling. In deze periode is het extra belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Soms spelen er zaken in een gezin, waardoor dit tijdelijk niet vanzelfsprekend is. Dan kunnen medewerkers van BabythuisZorg worden ingezet. Deze medewerkers zijn alle gediplomeerd kraamverzorgende en hebben aanvullende scholing gehad om hun rol bij BabythuisZorg goed te kunnen vervullen.

Vanaf nu aangeboden door RST Zorgverleners
De komende periode gaat RST Zorgverleners aan de slag met implementatie binnen de organisatie. Bestuurder Peter Boudewijn: “Wij zien dit als een waardevolle aanvulling voor gezinnen die wat extra ondersteuning nodig hebben in de periode na de kraamtijd. BabythuisZorg biedt een extra steuntje in de rug door middel van laagdrempelige en integrale ondersteuning in het gezin. RST Zorgverleners ziet deze nieuwe vorm van zorg als een mooie aanvulling op de verschillende vormen van zorg die RST reeds biedt.”

In steeds meer gemeenten
Sinds het voorjaar van 2019 wordt BabythuisZorg aangeboden in Groningen, Friesland en Drenthe door Kraamzorg Het Groene Kruis en Isis Kraamzorg. Naast RST Zorgverleners, zijn Kraamzorg de Waarden, KraamInzicht, Kraamzorg het Kraamnest, Kraamzorg Monique Boer, Kraamzorg Lunavi, Dé Provinciale Kraamzorg en Kraamzorg Zuid-Gelderland ook aangesloten. Hierdoor is BabythuisZorg in steeds meer gemeenten beschikbaar.

Meer over BabythuisZorg
BabythuisZorg is snel inzetbaar en indien nodig zelfs 24 uur per dag/zeven dagen per week. Het is een tijdelijke vorm van ondersteuning en erop gericht om een gezin zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken. Financiering van BabythuisZorg loopt via gemeenten. Het is dus afhankelijk van de gemeente of een indicatie voor zorg afgegeven kan worden. Het product BabythuisZorg gaat uit van vier pijlers: we vullen aan als ouders het tijdelijk even niet zelf kunnen. We ondersteunen om de eigen kracht van ouders te helpen ontwikkelen. We helpen te overbruggen als de benodigde zorg nog niet beschikbaar is. En we maken verbinding tussen het medisch en sociaal domein om te komen tot 1 gezin/1 plan.

RST en BabuthuisZorg

Delen: